Economics and Business Review

Submit manuscript
Journal metrics
Indexed in:
Volume 1 (15) Number 1 pp. 3-4

Tadeusz Kowalski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań, Polska

From the Editor

Abstract:
pub/2015_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.ebr.edu.pl/volume15/issue1/2015_1_3.pdf
Keywords:

DOI: 10.18559/ebr.2015.1.1

For citation:

MLA Kowalski, Tadeusz. "From the Editor." Economics and Business Review EBR 15.1 (2015): 3-4. DOI: 10.18559/ebr.2015.1.1
APA T., K., & , (2015). From the Editor. Economics and Business Review EBR 15(1), 3-4 DOI: 10.18559/ebr.2015.1.1
ISO 690 KOWALSKI, Tadeusz. From the Editor. Economics and Business Review EBR, 2015, 15.1: 3-4. DOI: 10.18559/ebr.2015.1.1